ک‍ش‍ف‌‌ال‍ل‍ث‍ام‌ ع‍ن‌ ق‍واع‍دالاح‍ک‍ام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍اض‍ل‌ ه‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۰۶۲؟ -‏‬ ۱۱۳۵ق.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ش‍ف‌‌ال‍ل‍ث‍ام‌ ع‍ن‌ ق‍واع‍دالاح‍ک‍ام‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌‌ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ (ال‍ف‍اض‍ل‌‌ال‍ه‍ن‍دی‌)‏‫؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ةال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌‌ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌ال‍م‍ش‍رفه‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ج‍م‍اع‍ه‌‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌‌ال‍ح‍وزةال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ةال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۴۱۷ق.-‬‬‬‬‏‫= ۱۳۷۵‏-
‏مشخصات ظاهری : ج‌.‏‫: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : موس‍س‍ه‌‌ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌ ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌‌ال‍م‍ش‍رف‍ه‌‏‫؛ ۸۵۱‬‏‫٬ ۸۵۲‬٬ ۸۵۳‬‬٬ ۸۵۴‬٬ ۸۵۵‬‬‏‫٬ ۸۵۶‬‬‏‫٬ ۸۵۷‬‬‏‫٬ ۸۵۸‬‬‏‫٬ ۸۶۰‬‬‏‫٬ ۸۶۱.
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱۰‬ : ‏‫‬‭978-600-143-127-2 ؛ ‏‫۱۷۵۰۰۰ ریال‬ ‏‫: ج. ٬۱۱ چاپ دوم‬ : ‏‫‬‭978-600-143-128-9
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ج.۱(چاپ چهارم: ۱۴۳۷ق. = ۱۳۹۵).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶) .
‏يادداشت : ‏‫ج.۸ (چاپ اول: ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰).‬
‏يادداشت : ج‌. ۸ چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: (۱۴۲۲ق‌. = ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج. ۱۰ (چاپ دوم: ۱۴۳۵ق.= ۱۳۹۳).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱۱(چاپ دوم: ۱۴۳۵ق.= ۱۳۹۳).‬
‏يادداشت : جلد هشتم این کتاب در سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۲و ۱ ال‍طه‍اره‌.- ج‌. ۴. ال‍ص‍لاه‌.- ج. ۵و ۶ال‍ح‍ج‌.- ج.۷ .النکاح.-ج.۸. کتاب‌الفراق.--. ۱۰ کتاب‌القضاء؛ کتاب‌الحدود.-- ج. ۱۱. کتاب‌الجنایات.
‏موضوع : شیعه -- عقاید
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۱۱/۳‏‫‬‭‭/ف‌۲ک‌۵ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۱۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۸۹۸
 
   آدرس ثابت  ک‍ش‍ف‌‌ال‍ل‍ث‍ام‌ ع‍ن‌ ق‍واع‍دالاح‍ک‍ام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۴۷ ‬
۸
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۵۱۷۵ ‬
‪ ۲۵۶۴۵۶ ‬
۲
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۵۱۷۶ ‬
‪ ۴۸۸۳۰۵ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۲۱۳ ‬
‪ ۲۱۶۹۵۰۰ ‬
۱
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۲۱۴ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۹۷ ‬
۲
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۲۱۵ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۹۸ ‬
۳
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۲۱۶ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۹۹ ‬
۴
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۲۱۷ ‬
‪ ۲۱۶۶۰۷۸ ‬
۵
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۲۱۸ ‬
‪ ۲۱۶۶۰۶۷ ‬
۶
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۸۰۶۲ ‬
‪ ۲۵۶۴۶۰ ‬
۷
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۵۸۰۶۳ ‬
‪ ۲۱۶۶۰۶۸ ‬
۷
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۱۸۶۶ ‬
‪ ۱۱۴۹۳۹۴ ‬
۸
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۱۸۶۷ ‬
‪ ۱۱۴۹۳۹۵ ‬
۸
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۳۶۶۲ ‬
‪ ۲۵۶۴۵۵ ‬
۹
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۳۶۶۳ ‬
‪ ۲۱۶۹۱۸۱ ‬
۹
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۶۲۰۱ ‬
‪ ۲۵۶۴۵۳ ‬
۱۱
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۱۶۲۰۲ ‬
‪ ۲۱۶۹۱۸۰ ‬
۱۱
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۳۴۳۱۸ ‬
‪ ‭۲۱۶۹۱۷۹ ‬
۱۰
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۳۴۳۱۹ ‬
‪ ۲۲۴۴۴۴۸ ‬
۱۰
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۳۴۷۷ ‬
‪ ۱۲۸۳۶۰۳ ‬
۸
۲
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۳۴۷۸ ‬
‪ ۱۲۸۳۶۰۲ ‬
۸
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۰۰۱۱ ‬
‪ ۱۵۴۴۸۷۴ ‬
۱۱
۳
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۰۰۱۲ ‬
‪ ۱۵۴۴۸۷۵ ‬
۱۱
۴
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۱۸۰۹ ‬
‪ ۱۵۸۳۰۱۵ ‬
۱۰
۳
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۱۸۱۰ ‬
‪ ۱۵۸۳۰۱۶ ‬
۱۰
۴
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۲۴۷۵۴ ‬
‪ ۱۸۷۹۰۹۰ ‬
۳
۲۰
۱۳۹۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۲۴۷۷۱ ‬
‪ ۱۸۷۹۰۷۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۰۸۰۸ ‬
‪ ۲۰۳۸۳۴۹ ‬
۷
۳
۱۳۹۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh