ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ در ده‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ق‍ی‌زاده‌، ص‍ف‍در، ۱۳۱۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ در ده‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ص‍ف‍در ت‍ق‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۹۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۴؛ ب‍ه‍ا: ۱۴۵۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۴۲۴۹‭/ت‌۷ش‌۸
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۵۹۸
 
   آدرس ثابت  ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ در ده‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۱۵۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۱۵۶ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۱۰۳۳ ‬
‪ ۲۰۴۲۱۸ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۱۰۳۴ ‬
‪ ۲۰۴۲۱۹ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۷۸۵ ‬
‪ ۳۱۶۷۸۵ ‬
۳
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۷۸۶ ‬
‪ ۳۱۶۷۸۶ ‬
۴
۱۳۷۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh