ع‍ی‍ار ت‍ن‍ه‍ا [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ی‍ار ت‍ن‍ه‍ا [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۲
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ف‍اری‍اب‌، ۱۳۶۴
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /ع۸۷‏‫‬‭ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۹۸
 
   آدرس ثابت  ع‍ی‍ار ت‍ن‍ه‍ا [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۵۰۷۰ ‬
‪ ۹۲۴۹۵ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۵۰۷۱ ‬
‪ ۹۲۴۹۶ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh