ت‍اری‍خ‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌: ف‍رزان‍گ‍ان‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۳۶۲ - ۱۲۸۴
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌: ف‍رزان‍گ‍ان‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌/ ن‍گ‍ارن‍ده‌ و گ‍ردآورن‍ده‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ف‍روه‍ر، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲، ۷۰۸ ص‌.ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۸۰۰ری‍ال‌(ب‍اج‍ل‍دش‍م‍ی‍ز)؛۲۲۰۰ری‍ال‌(ب‍اج‍ل‍دزرک‍وب‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲ - ۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : زردش‍ت‍ی‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : زردش‍ت‍ی‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : BL۱۵۵۰‭/ش‌۹ت‌۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۵/۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۲۵۸
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌: ف‍رزان‍گ‍ان‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۴۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۴۲۲ ‬
۴
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۷۷۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۰۷۷ ‬
۵
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۵۸۱۹ ‬
‪ ۱۳۶۰۵۳ ‬
۳
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۹۲۹۳ ‬
‪ ۲۶۰۷۲۴ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh