م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ی‍رزاص‍ال‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍رزاص‍ال‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ی‍رزاص‍ال‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌/ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ از غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رزاص‍ال‍ح‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۴۴، ه‍ش‍ت‌، ۴۸۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌؛ ۳۱. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ م‍ت‍ون‌ و اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌۲۵)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏مندرجات : ک‍ت‍اب‌ اول‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ک‍اش‍ان‌، ق‍م‌، ت‍ه‍ران‌.-- ک‍ت‍اب‌ دوم‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ف‍رن‍گ‌، وق‍ای‍ع‌ رف‍ت‍ن‌ و م‍راج‍ع‍ت‌ ب‍ه‌ اردوی‌ روس‍ی‍ه‌
‏موضوع : م‍ی‍رزا ص‍ال‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ق‍رن‌ ۱۳ق‌. -- س‍ف‍ره‍ا -- اروپ‍ا
‏موضوع : اروپ‍ا -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏موضوع : روس‍ی‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏موضوع : اص‍ف‍ه‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رزاص‍ال‍ح‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ -، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : D۹۱۹‭/م‌۹م‌۳
‏رده بندی دیویی : ۹۱۴‭/۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۴۸
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ی‍رزاص‍ال‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۶۵۲ ‬
‪ D۹۱۹ /م۹م۳ ‬
۱
۴
۱۳۶۴
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۶۱۷ ‬
‪ D۹۱۹ /م۹م۳ ۱۳۶۴ ‬
۱
۵
۱۳۶۴
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۲۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۴۳۸۸ ‬
۱
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۹۲۲۸ ‬
‪ ۱۵۹۲۸۵ ‬
۳
۱۳۶۴
۱‍
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۹۲۲۹ ‬
‪ ۱۵۹۲۸۶ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۸۷۵۷۶ ‬
‪ ۱۴۴۴۴۰۶ ‬
۸
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۸۰۸۲ ‬
‪ ۱۱۶۵۴ ‬
۱
۱
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh