دی‍وان‌ ه‍م‍ای‌ ش‍ی‍رازی‌: ش‍ک‍رس‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍م‍ا ش‍ی‍رازی‌، رض‍ا ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ب‍م‍ان‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۱۲-۱۲۹۰ق‌.
‏عنوان قراردادی : دیوان
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ه‍م‍ای‌ ش‍ی‍رازی‌: ش‍ک‍رس‍ت‍ان‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا.‏‫، ۱۳۶۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬
‏فروست : سلسله نشریات ما.
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌۲ج‍ل‍دی‌)‬
‏يادداشت : کتاب حاضر ب‍ه‌صورت چ‍اپ‌ س‍ن‍گ‍ی‌ نیز در سال در س‍ال‌ ۱۳۲۰ق‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ است.
‏عنوان دیگر : ش‍ک‍رس‍ت‍ان‌
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۷۵۴۷‏‫‬‭/د۹ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۷۳۸
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ه‍م‍ای‌ ش‍ی‍رازی‌: ش‍ک‍رس‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۵۳ ‬
‪ PIR۷۵۴۷ /د۹ ۱۳۶۳ ‬
۲
۳
۱۳۶۳
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۱۶۵ ‬
‪ PIR۷۵۴۷ /د۹ ۱۳۶۳ ‬
۱
۳
۱۳۶۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۸۰۷ ‬
‪ ۸۷۰۲۹ ‬
۲
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۸۰۸ ‬
‪ ۸۷۰۳۰ ‬
۲
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۸۲۳ ‬
‪ ۸۷۰۲۷ ‬
۱
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۸۲۴ ‬
‪ ۸۷۰۲۸ ‬
۱
۲
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh