ادب‍ی‍ات‌ ه‍ن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رن‍و، ل‍وئ‍ی‌، ۱۹۶۶ - ۱۸۹۶
‎Renou, Louis‬
‏عنوان و نام پديدآور : ادب‍ی‍ات‌ ه‍ن‍د/ ل‍وئ‍ی‌ رن‍و؛ س‍ی‍روس‌ ذک‍اآ
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۹۵
‏فروست : (گ‍س‍ت‍ره‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌۳)
‏شابک : ۹۵۰ری‍ال‌ ؛ ۹۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎les litteratures de L'inde‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ه‍ن‍دی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : ذک‍اآ، س‍ی‍روس‌، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PK۲۹۰۳‭/ر۹‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱/۴۳۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۱۵۳۸
 
   آدرس ثابت  ادب‍ی‍ات‌ ه‍ن‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۷۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۵۱۶ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۹۴ ‬
۴
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۷۵۴ ‬
‪ ۹۱۲۹۴ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۷۵۵ ‬
‪ ۹۱۲۹۵ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh