ت‍وی‌ زی‍ب‍ائ‍ی‌ راه‌ م‍ی‌روم‌: ۲۶ ش‍ع‍ر از ب‍رو ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ چ‍ی‌ م‍ای‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍وی‌ زی‍ب‍ائ‍ی‌ راه‌ م‍ی‌روم‌: ۲۶ ش‍ع‍ر از ب‍رو ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ چ‍ی‌ م‍ای‍و/ ت‍رج‍م‍ه‌ ق‍اس‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از ژول‍ی‍ده‌ س‍ادات‌ خ‍م‍س‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍ری‍م‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : [۲۳] ص‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ۳۷۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : گروه سنی:ج.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ک‍ودک‍ان‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا.
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۱۹ -‏‬ ۱۳۹۵.‎، مترجم
‏شناسه افزوده : س‍ادات‌ خ‍م‍س‍ی‌، ژول‍ی‍ده‌، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱‪‏‫‭ت۸۸۷ ۱۳۷۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۴۸۲۸
 
   آدرس ثابت  ت‍وی‌ زی‍ب‍ائ‍ی‌ راه‌ م‍ی‌روم‌: ۲۶ ش‍ع‍ر از ب‍رو ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ چ‍ی‌ م‍ای‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۸۷۵۶۲ ‬
‪ ۱۲-۴۳۱۱۵ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۸۷۵۶۳ ‬
‪ ۱۲-۴۳۱۱۴ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh