ب‍ازی‍گ‍ران‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ از ف‍روغ‍ی‌ ت‍ا ف‍ردوس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ‏‫۱۳۰۹ - ‏۱۳۹۴.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ازی‍گ‍ران‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ از ف‍روغ‍ی‌ ت‍ا ف‍ردوس‍ت‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍ود طل‍وع‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۷۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌. (۱۲۶۰ص‌.)‬‏‫: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.‬
‏شابک : ۱‎964-5989-17-5‬ ؛ ۲‎964-5989-16-7‬ ؛ ۲۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌دوج‍ل‍دی‌) ؛ ‏‫۲۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱و۲‬(چاپ ششم): ‏‫‬‭978-964-5989-17-8
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‭‎Mahmoud Toloui. The king - pins of the Pahlaviera‬.
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ و دوم‌ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۳).
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ و دوم‌ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ و دوم‌ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۶).
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ و دوم‌ (چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : جلد اول و دوم(چاپ ششم : ۱۳۸۷).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.[۱۲۵۵] - ۱۲۶۰‎ ;‬ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : سیاستمداران ایرانی -- سرگذشتنامه
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- سرگذشتنامه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۴۸۵‭/ط۸ب‌۲ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۱۲۸
 
   آدرس ثابت  ب‍ازی‍گ‍ران‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ از ف‍روغ‍ی‌ ت‍ا ف‍ردوس‍ت‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۱۵۳ ‬
‪ ۶۳-۳۲۳۳۰ ‬
۱
۲۶
۱۳۸۳
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۱۵۴ ‬
‪ ۶۳-۴۲۴۰۷ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۵
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۷۴۳ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ‬
۱
۱۹
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۷۴۴ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ‬
۲
۱۹
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۹۹۱ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ‬
۱
۱۸
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۹۹۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۱۸
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۲۴۸ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۲۱
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۲۴۹ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۲۱
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۵۱۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۲۳
۱۳۷۶
۴
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۸۹۷ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۲۴
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۸۹۸ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۲۲
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۵۷۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۱۹۹ ‬
۱
۱۴
۱۳۷۴
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۹۴۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۵۹۰۵ ‬
۲
۲۰
۱۳۷۲
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۰۴۹ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۲۰
۱۳۷۴
۳
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۰۵۰ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۱۵
۱۳۷۴
۳
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۴۱۳ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۵
۱۳۷۶
۴
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۴۱۴ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۷
۱۳۷۶
۴
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۹۱۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۶
۱۳۷۳
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۹۱۳ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۱۳
۱۳۷۳
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۶۴۱ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۱۶
۱۳۷۶
۴
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۶۴۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ‬
۲
۱۶
۱۳۷۴
۳
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۲۹۴۰ ‬
‪ ‬
۱
۲۲
۱۳۷۲
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۲۹۴۱ ‬
‪ ‬
۲
۱۷
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۸۸۲ ‬
‪ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۳
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۰۸۰ ‬
‪ ‬
۱
۷
۱۳۷۳
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۴۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۴۷ ‬
۲
۲۴
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۶۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۶۴ ‬
۱
۲۷
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۳۳۴ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۷
۶
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۶۸۰ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /ط۸ ب۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۸۶۸ ‬
‪ ۱۶۳۵۹۶ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۸۶۹ ‬
‪ ۱۶۳۵۹۷ ‬
۱
۱۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۶۸۸۷۰ ‬
‪ ۵۹۸۹۷۴ ‬
۲
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۸۷۱ ‬
‪ ۱۶۳۵۹۹ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۲۱۵ ‬
‪ ۱۶۳۵۹۲ ‬
۱
۱۳
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۸۰۲۱۶ ‬
‪ ۵۹۸۹۷۳ ‬
۱
۴
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۸۰۲۱۷ ‬
‪ ۵۹۸۹۷۷ ‬
۲
۶
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۲۱۸ ‬
‪ ۱۶۳۵۹۴ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۲۹۸۵ ‬
‪ ۳۱۲۹۸۵ ‬
۱
۹
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۲۹۸۶ ‬
‪ ۳۱۲۹۸۶ ‬
۱
۱۰
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۲۹۸۷ ‬
‪ ۳۱۲۹۸۷ ‬
۲
۹
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۲۹۸۸ ‬
‪ ۳۱۲۹۸۸ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۴
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۴۳۴۴۵ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۵۳۰ ‬
۱
۳
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۳۴۴۶ ‬
‪ ۶۲۲۸۰۴ ‬
۱
۸
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۳۴۴۷ ‬
‪ ۶۲۲۸۰۲ ‬
۲
۸
۱۳۷۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۴۳۴۴۸ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۵۳۱ ‬
۲
۴
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۴۸۷۷ ‬
‪ ۴۷۳۲۴۸ ‬
۱
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۲۹۴۷۲ ‬
‪ ‏‫‬‭DSR۱۴۸۵ ‭/ط۸ب‌۲ ۱۳۷۲ ‬
۱
۲
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۹۴۷۴ ‬
‪ ۲۱۴۱۲۲۷ ‬
۲
۳
۱۳۸۳
۵
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۲۹۴۷۵ ‬
‪ ‏‫‬‭DSR۱۴۸۵ ‭/ط۸ب‌۲ ۱۳۷۲ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۰۴۰۶ ‬
‪ ۱۱۸۹۷۹۲ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۳۵۲۹ ‬
‪ ۱۶۷۰۷۷۰ ‬
۱
۲۵
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۳۵۳۰ ‬
‪ ۱۶۷۰۷۷۱ ‬
۲
۲۶
۱۳۸۷
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh