دی‍وان‌ ف‍ی‍ض‌ ث‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍لام‍ه‌ ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۳۷ - ۱۲۶۷
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ف‍ی‍ض‌ ث‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ا، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۹ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-5510-00-7‬ب‍ه‍ا:۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-00-7‬ب‍ه‍ا:۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۵۱‭/ل‌۴۶د۹ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۰۲۸
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ف‍ی‍ض‌ ث‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۰۵۱۸ ‬
‪ ۸۳۶۵۶ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۰۵۱۹ ‬
‪ ۸۳۶۵۵ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh