دی‍وان‌ ع‍ص‍م‍ت‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ص‍م‍ت‌ ب‍خ‍ارای‌، - ق‌۸۴۰
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ع‍ص‍م‍ت‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍الار ک‍ت‍اب‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۸۹
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۷۸۱‭/د۹ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۳‭ع‌۶۵۵د ۱۳۶۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۷۱۸
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ع‍ص‍م‍ت‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۸۷ ‬
‪ ۸۶۷۰۶ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۸۸ ‬
‪ ۸۶۷۰۷ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۷۸۹ ‬
‪ ۱۸۵۷۶۹ ‬
۴
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۱۵۲۹ ‬
‪ ۶۹۳۵۳۴ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh