م‍ش‍اع‍ره‌ اح‍م‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، - ۱۳۰۱
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍اع‍ره‌ اح‍م‍د/ ف‍راه‍م‌ آورده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : و،ص‌ ۴۱۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PIR۴۱۹۰‏‫‬‬‭/ک۳۸۵م۵ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۰۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۲۱۱۸
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍اع‍ره‌ اح‍م‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۰۲۴۴ ‬
‪ ۷۹۲۶۱ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۰۲۴۵ ‬
‪ ۷۹۲۶۰ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh