پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ ای‍ران‌/ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌.
‏مشخصات نشر : [م‍ش‍ه‍د]: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، اداره‌ م‍وزه‌ه‍ا‏‫، ۱۳۶۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۸ ص.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۸ - ۷۵.
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. اداره موزه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭GR۲۹۰‏‫‭/ب۹پ۴ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۹۸/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۷۰۸
 
   آدرس ثابت  پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۸۹۹ ‬
‪ GR۲۹۰ /ب۹پ۴ ‬
۳
۱۳۶۷
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۲۳۴۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۳۰۳ ‬
۶
۱۳۶۷
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۱۵۹ ‬
‪ GR۲۹۰ /ب۹پ۴ ۱۳۶۵ ‬
۴
۱۳۶۵
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۱۶۰ ‬
‪ GR۲۹۰ /ب۹پ۴ ۱۳۶۵ ‬
۵
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۵۴۳ ‬
‪ ۱۶۷۲۷۵ ‬
۲
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۴۲۸۹ ‬
‪ ۲۶۷۰۸۸ ‬
۱
۱۳۶۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh