ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و، ۱۹۷۳ - ۱۹۰۴
‎Neruda, Pablo‬
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ه‍ا/ پ‍اب‍ل‍و ن‍رودا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د م‍ح‍ی‍ط
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌؟]: ی‍وش‍ی‍ج‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۷
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۳۵ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : "ای‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا از دف‍ت‍ره‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ش‍اع‍ر ب‍ه‌زب‍ان‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ائ‍ی‌ و ب‍رگ‍ردان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍راه‍م‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌"
‏موضوع : ش‍ع‍ر اس‍پ‍ان‍ی‍ائ‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ی‍ط، اح‍م‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PQ۸۰۹۷/ن۴‏‫‬‭ع۲ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۸۶۱/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۹۷
 
   آدرس ثابت  ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۸۷ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۸۷۶ ‬
‪ ۹۳۲۶۶ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۸۷۷ ‬
‪ ۹۳۲۶۷ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh