گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌ = ت‍س‍وره‌ زوره‌گ‍وس‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍وش‍ی‍دا، ک‍ن‍ک‍و، ۱۲۸۲؟ - ۱۳۵۰
‎Yoshida, Kenko‬
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌ = ت‍س‍وره‌ زوره‌گ‍وس‍ا/ [ک‍ن‍ک‍و ی‍وش‍ی‍دا]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍اش‍م‌ رج‍ب‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۵
‏فروست : (م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)؛ ش‍م‍اره‌ ۷۲۷)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۳۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۳۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Idleness: the Tsure Zuregusa of kenko‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌ لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Tsurezuregusa = Essays in‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: چ‍وره‌زوره‌گ‍وس‍ا.
‏عنوان دیگر : چ‍وره‌زوره‌گ‍وس‍ا.
‏عنوان دیگر : ت‍س‍وره‌ زوره‌گ‍وس‍ا
‏عنوان دیگر : چ‍وره‌ زوره‌گ‍وس‍ا
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ژاپ‍ن‍ی‌
‏موضوع : س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۶۹۱؟ق‌. -- ت‍اث‍ی‍ر -- ی‍وش‍ی‍دا، ک‍ن‍ک‍و، ۱۲۸۲؟ - .۱۳۵۰‎Yoshida, Kenko‬
‏شناسه افزوده : رج‍ب‌زاده‌، ه‍اش‍م‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
‏رده بندی کنگره : PL۷۹۱/۶‭/گ‌۸ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۸۹۵/۶۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۱۹۸۷
 
   آدرس ثابت  گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌ = ت‍س‍وره‌ زوره‌گ‍وس‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۹۹ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۸۳۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۸۳۴ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۴۱۹۳۴ ‬
‪ ‭PL۷۹۱/۶ /‮گ‌‬۸ ۱۳۷۲‬ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۶۴۳۷ ‬
‪ ۲۱۲۶۶۸ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۶۴۳۸ ‬
‪ ۲۱۲۶۶۹ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh