ی‍اد س‍ب‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ (م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‌خ‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌)/ ق‍اس‍م‌ ح‍اج‍ی‌زاده‌. ه‍ن‍ر ع‍ش‍ق‌ و آزادی‌ اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍اج‍ی‌زاده‌، ق‍اس‍م‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍اد س‍ب‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ (م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‌خ‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌)/ ق‍اس‍م‌ ح‍اج‍ی‌زاده‌. ه‍ن‍ر ع‍ش‍ق‌ و آزادی‌ اس‍ت‌/ ج‍واد م‍ج‍اب‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ن‍اص‍ری‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ م‍ی‍رع‍م‍ادی‌ (ن‍اص‍ری‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍اص‍ری‌، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۲ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:"‎Ghassem Hajizadeh: Green memories: a collection of Hajizadeh paintings: Mirza Koochek of the Forest‬.
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ (م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‌خ‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌)
‏موضوع : ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : ح‍اج‍ی‌زاده‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۲۶ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : م‍ج‍اب‍ی‌، ج‍واد، . - ۱۳۱۹
‏شناسه افزوده : ن‍اص‍ری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رع‍م‍ادی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌ (ن‍اص‍ری‌، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌، )
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭ND۹۸۹/ح۱۵آ۴ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۷۵۹/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۶۷۷
 
   آدرس ثابت  ی‍اد س‍ب‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ (م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‌خ‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌)/ ق‍اس‍م‌ ح‍اج‍ی‌زاده‌. ه‍ن‍ر ع‍ش‍ق‌ و آزادی‌ اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۶۹۰ ‬
‪ ND۹۸۹/ح۱۵آ۴ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۳۵۹۰۹ ‬
‪ ۵۸۶۱۶۷ ‬
۱
۱۳۷۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۵۹۱۰ ‬
‪ ۱۹۸۵۴۳ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh