گ‍واه‍ی‌ ع‍اش‍ق‌ اگ‍ر ب‍پ‍ذی‍رن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۱۹ -‏‬ ۱۳۹۵.‎
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍واه‍ی‌ ع‍اش‍ق‌ اگ‍ر ب‍پ‍ذی‍رن‍د/ ق‍اس‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۹۹‭/‮ال‍ف‌‬۷۳گ‌۹ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۱۹۶۷
 
   آدرس ثابت  گ‍واه‍ی‌ ع‍اش‍ق‌ اگ‍ر ب‍پ‍ذی‍رن‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۱۴۰۵ ‬
‪ ۲۱۲۶۶۲ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۱۴۰۶ ‬
‪ ۲۱۲۶۶۳ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh