ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌: (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌: (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱/ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۵۳۶ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌۲۳)
‏شابک : ‎964-6269-15-x‬۲۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6269-15-x‬۲۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎1968 -1972‬/‎1347 - 1351S‬)‎Gh. Haydari. Iranian cinema: A filmography ‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ ()۱۳۴۷ - ۱۳۵۱.
‏عنوان دیگر : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ ()۱۳۴۷ - ۱۳۵۱.
‏عنوان دیگر : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ ()۱۳۴۷ - ۱۳۵۱
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PN۱۹۹۸‏‫‬‭/ح۹ف۹۳۲ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۱۶/۷۹۱۴۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۰۸۶۷
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌: (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۰۶۰ ‬
‪ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۰۲۸۸ ‬
‪ ۵۷۹۶۵۸ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۰۲۸۹ ‬
‪ ۵۷۹۶۴۸ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh