ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ح‍ری‍رال‍وس‍ی‍ل‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ -‏ ۱۳۶۸.‬
‏عنوان قراردادی : تحریر‌الوسیله. فارسی. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ح‍ری‍رال‍وس‍ی‍ل‍ه‌/ اث‍ر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍وس‍وی‌‌ه‍م‍دان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دارال‍ع‍ل‍م‌‏‫‏، ۱۳۶۷ - ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴ ج.
‏شابک : دوره‏‫‬: 964-7669-43-7 ؛ دوره‏‫: ‏‫‬‭978-964-7669-43-7‬ ؛ ‏‫‏۱۵۰۰ ری‍ال‌ (ج‌. ۱) ؛ ‏‫‬‏۱۲۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ اول) ؛ ‏‫‏۹۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫‏۱۷۵۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫‏۱۵۰۰۰ ریال: ‏‫‏ج. ۲، چاپ ششم‏‫: ‭964-7669-06-2‬‬ ؛ ‏‫‏۲۷۵۰ ریال (ج. ۳، چاپ اول)‬ ؛ ‏‫‬۳۷۵۰۰ریال(ج.۳،چاپ پنجم) ؛ ‏‫‏۳۰۰۰ ری‍ال‌ (ج‌. ۴) ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‮‬: ‏‫‏ج. ۴، چاپ چهارم‏‫: ‏‫‬‭978-964-5976-14-6‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ نهم‏‫‬: 964-5976-79-0
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ای‍س‍ت‌ ب‍ر وس‍ی‍ل‍ه‌ال‍ن‍ج‍اه‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ نهم: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۶۹).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۶۹).
‏يادداشت : ‏‫‬‬ج.۳(چاپ پنجم:۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۶).
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ همدانی، سیدم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۷۹.، مترجم
‏شناسه افزوده : اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۵۷ - ۱۳۲۰. . صلاه‌المسافر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۱۸۳/۹‬‏‫‬‬‭‭/‮خ‌‬۸‮ت‌‬۳۰۴۱ ۱۳۶۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۳۴۲۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۷۶۷
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ح‍ری‍رال‍وس‍ی‍ل‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۴۹۳۶ ‬
‪ ۶۳-۳۴۹۳۶ ‬
۱
۲
۹
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۸۱۴۳ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳۰۴۱ ۱۳۶۷ ‬
۲
۱
۷
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۸۱۴۳ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۷۶۳ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۸۱۴۴ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۸۹ ‬
۳
۱
۱۳۸۵
۵
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۳۶۵ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳۰۴۱ ‬
۱
۱
۱۳۷۴
۶
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۳۶۶ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳۰۴۱ ‬
۲
۱
۱۳۷۴
۴
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۳۶۷ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳۰۴۱ ‬
۳
۱
۱۳۷۳
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۳۶۸ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳۰۴۱ ‬
۴
۱
۱۳۷۳
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۹۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۶۱۰ ‬
۲
۱۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۵۵۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۶۰۳ ‬
۱
۲۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۳۲۷۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۶۰۶ ‬
۳
۲۰
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۹۹۵۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۹۹۵۵ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۰۴۸۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۰۴۸۲ ‬
۴
۶
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۲۶۱ ‬
‪ ۱۴۷۷۸۸ ‬
۱
۶
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۲۶۲ ‬
‪ ۱۴۷۷۸۹ ‬
۱
۷
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۸۷۸۹ ‬
‪ ۱۴۷۷۹۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۸۷۹۰ ‬
‪ ۱۴۷۷۹۱ ‬
۲
۱۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۲۵۰ ‬
‪ ۱۴۷۷۹۴ ‬
۱
۸
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۳۵۶ ‬
‪ ۲۱۹۰۱۲ ‬
۲
۷
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۳۵۷ ‬
‪ ۱۴۷۷۸۷ ‬
۲
۹
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۳۵۸ ‬
‪ ۱۴۷۷۹۳ ‬
۳
۱۸
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۳۵۹ ‬
‪ ۱۴۷۷۹۲ ‬
۳
۱۷
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۵۱۴ ‬
‪ ۲۰۸۶۹۲ ‬
۱
۴
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۵۱۵ ‬
‪ ۱۴۷۷۹۵ ‬
۱
۹
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۶۳۲ ‬
‪ ۲۰۸۶۹۵ ‬
۴
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۶۳۳ ‬
‪ ۱۴۷۷۹۶ ‬
۴
۱۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۴۷۹ ‬
‪ ۱۴۷۷۶۳ ‬
۳
۲
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۴۸۰ ‬
‪ ۱۴۷۷۶۴ ‬
۳
۳
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۰۲۶۰ ‬
‪ ۵۰۰۴۰۵ ‬
۲
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۰۲۶۱ ‬
‪ ۵۰۰۷۸۳ ‬
۲
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۱۱۵۲ ‬
‪ ۴۰۸۸۶۴ ‬
۱
۱
۶
 
مبادلات
‪ ۳۰۱۱۵۳ ‬
‪ ‬
۱
۳
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۶۰۵۳ ‬
‪ ۵۰۰۷۸۴ ‬
۴
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۶۰۵۴ ‬
‪ ۵۰۰۴۰۶ ‬
۴
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۲۲۹۹۶ ‬
‪ ۲۱۸۳۶۱۰ ‬
۲
۴
۱۳۸۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۵۱۹۰ ‬
‪ ۶۶۸۵۲۶ ‬
۲
۶
۱۳۸۲
۱۰
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۵۱۹۱ ‬
‪ ۲۷۹۷۶۷ ‬
۱
۵
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۵۱۹۲ ‬
‪ ۲۵۸۱۷۱ ‬
۲
۸
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۵۱۹۳ ‬
‪ ۶۶۸۷۰۱ ‬
۲
۵
۱۳۸۲
۱۰
قفسه باز
 
مبادلات
‪ ۷۴۴۵۷۰ ‬
‪ ‬ ‬
۴
۴
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۵۷۱ ‬
‪ ۴۰۸۸۶۵ ‬
۴
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۰۶۴ ‬
‪ ۸۱۸۷۸۷ ‬
۳۲
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۰۶۵ ‬
‪ ۸۱۸۷۸۸ ‬
۳۰
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۱۴۷۶ ‬
‪ ۸۷۸۱۲۷ ‬
۳
۱۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۱۴۷۷ ‬
‪ ۸۷۸۲۲۸ ‬
۳
۱۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۸۵۸۸ ‬
‪ ۸۶۰۴۶۰ ‬
۴
۱۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۸۵۸۹ ‬
‪ ۸۶۰۳۷۴ ‬
۴
۱۳
۱۳۸۶
۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۶۸۷۵۴/ ‬
‪ ‬
۳
۱۴
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۸۷۵۵ ‬
‪ ۹۵۱۶۳۵ ‬
۳
۱۵
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۷۳۷۱۷ ‬
‪ ۱۴۸۷۷۱۴ ‬
۱
۳۳
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۲۹۰۴۵ ‬
‪ ۱۹۱۹۹۶۷ ‬
۴
۷
۱۳۹۶
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh