اص‍طلاح‍ات‌ الاص‍ول‌ و م‍ع‍ظم‌ اب‍ح‍اث‍ه‍ا...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۰۰
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍طلاح‍ات‌ الاص‍ول‌ و م‍ع‍ظم‌ اب‍ح‍اث‍ه‍ا.../ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۴
‏شابک : ۱۴۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۴۲۱ق‌. = ۱۳۷۹؛۱۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۴۷/۲‏‫‭/م۵‮الف‬۶ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۱۶۷
 
   آدرس ثابت  اص‍طلاح‍ات‌ الاص‍ول‌ و م‍ع‍ظم‌ اب‍ح‍اث‍ه‍ا...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۸۰۵۸ ‬
‪ BP۱۴۷/۲ /م۵الف۶ م م ‬
۱
۹
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۸۸۵ ‬
‪ ۱۴۶۰۸۹ ‬
۵
۱۳۶۷
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۰۳۸۳۸ ‬
‪ ‭BP۱۴۷/۲ /م۵‮الف‬۶ ۱۳۶۷‬ ‬
۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۳۸۳۹ ‬
‪ ۴۳۸۹۰۷ ‬
۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۲۴۳۵ ‬
‪ ۱۴۳۵۴۱۸ ‬
۸
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۲۴۳۶ ‬
‪ ۱۴۳۵۴۱۷ ‬
۶
۱۳۸۴
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh