دی‍وان‌ ع‍ال‍م‍ت‍اج‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌: ژال‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ال‍م‍ت‍اج‌ (ف‍راه‍ان‍ی‌)، ۱۳۲۵ - ۱۲۶۲
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ع‍ال‍م‍ت‍اج‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌: ژال‍ه‌/ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍ولاد ف‍رخ‍زاد؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۷۰
‏شابک : ‎964-5510-09-0‬ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-09-0‬ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: دی‍وان‌ ژال‍ه‌.
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ ژال‍ه‌.
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ ژال‍ه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۷۲‭/د۹ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۵۵۷
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ع‍ال‍م‍ت‍اج‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌: ژال‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۹۴ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۹۱۹۱ ‬
‪ ۱۷۷۱۳۰۶ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۹۱۹۲ ‬
‪ ۳۹۲۳۳۱ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۴۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۰۲۰۴ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh