ات‍وب‍وس‌ (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود، - ۱۳۱۹
‏عنوان و نام پديدآور : ات‍وب‍وس‌ (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌)/ م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌آب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌.
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ی‌: ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۸
‏فروست : (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌‎ ;‬۳)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /‮الف‬۲‏‫‭ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۴۵۷
 
   آدرس ثابت  ات‍وب‍وس‌ (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۳۵۴۰ ‬
‪ ۶۳-۸۱۷۹۹ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۲۷۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۹۶۹ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۰۰۲۵ ‬
‪ ۹۲۳۴۵ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۰۰۲۶ ‬
‪ ۹۲۳۴۸ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh