س‍ی‍م‍ای‌ ک‍اش‍ان‌ (ک‍ان‍ون‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍م‍ان‍ی‌ آران‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍م‍ای‌ ک‍اش‍ان‌ (ک‍ان‍ون‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ س‍ل‍م‍ان‍ی‌ آران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍ش‍ی‍ر، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۶ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (دی‍ار اب‍رار۴۳)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Habibullah Salmani Arani: Kashan View‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۵۳] - ۲۵۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ک‍اش‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ک‍اش‍ان‌ -- زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ا
‏موضوع : ک‍اش‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۱۱۵‭‬‭/‭‮الف‬۵۶‏‫‭س۸ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۹۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۰۳۳۷
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍م‍ای‌ ک‍اش‍ان‌ (ک‍ان‍ون‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۵۱۱ ‬
‪ DSR۲۱۱۵/الف۵۶ س۸ ۱۳۷۵ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۱۴۵۵ ‬
‪ ۲۱۳۲۵۰۸‬ ‬
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۴۵۶ ‬
‪ ۵۸۰۸۵۱ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh