‏‫ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍راء س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا ام‌ اب‍ی‍ه‍ا‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۸۱ -‏ ۱۳۴۹.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍راء س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا ام‌ اب‍ی‍ه‍ا‬‏‫/ گ‍ف‍ت‍ار ام‍ی‍ن‍ی‌‬‏‫؛ ب‍ه ک‍وش‍ش‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ چ‍ای‍چ‍ی‍ان‌ (ح‍س‍ان‌).‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‬‏‫، ۱۳۶۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۹ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫‏۱۸۰ری‍ال‌‬‮‬ ؛ ‏‫‏۱۵۰۰ ریال‬‮‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫ ‏‫‏‭964-00-0142-2 : ‬‏‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫‏‏‏ ۴۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬‮‮‬‮‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏۱۰۰۰۰ریال(چاپ یازدهم)‮‬ ؛ ‏‫‏۱۵۰۰۰ ریال‬‬‮‬‏‮‬‏‫: چاپ دوازدهم‬‬‏‫ ‏‫‏‏‭978-964-00-0142-4 :‬‏‬ ؛ ‏‫‬۵۰۰۰۰ ریال(چاپ پانزدهم)
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۶۳.
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۷۴.‬‬
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۷۷.
‏يادداشت : ‏‫‬چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۷۸ .
‏يادداشت : ‏‫ چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۰ .‬
‏يادداشت : چاپ یازدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫ چاپ دوازدهم: ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۶۲-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏موضوع : ف‍اطم‍ه‌ زه‍را (س)، ‏‫۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق.‏‬
‏شناسه افزوده : چ‍ای‍چ‍ی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ‏‫۱۳۰۲ -‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏۱۳۹۶.، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭BP۲۷/۲‬‏‫‭/‮الف‬۸۵ف۲ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۲۹۷/۹۷۳‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۲۷۲۷
 
   آدرس ثابت  ‏‫ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍راء س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا ام‌ اب‍ی‍ه‍ا‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۸۵۳۹ ‬
‪ ۶۳-۳۸۵۳۹ ‬
۱
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۷۱۵۴ ‬
‪ ۶۳-۲۸۱۵۱ ‬
۷
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۶۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۵۵ ‬
۲۴
۱۳۸۷
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۲۲۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۳۷۱ ‬
۳۱
۱۳۶۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۸۵۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۸۵۷ ‬
۲۷
۱۳۶۶
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۱۴۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۱۴۲ ‬
۳۳
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۱۴۳ ‬
‪ ۱۳۷۷۳۷ ‬
۱۸
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۱۴۴ ‬
‪ ۱۳۷۷۳۸ ‬
۱۹
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۱۵۸ ‬
‪ ۱۳۷۷۳۹ ‬
۲۰
۱۳۶۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۱۵۹ ‬
‪ ۱۳۷۷۴۸ ‬
۲۱
۱۳۶۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۹۳۲ ‬
‪ ۱۳۷۷۳۶ ‬
۱۷
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۹۳۳ ‬
‪ ۱۳۷۷۳۵ ‬
۱۶
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۷۶۶ ‬
‪ ۴۰۰۹۳۶ ‬
۲
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۷۶۷ ‬
‪ ۱۸۳۷۵۳ ‬
۱۵
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۲۹۱۱ ‬
‪ ۴۶۵۰۱۵ ‬
۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۵۹۵۸ ‬
‪ ۴۶۵۰۲۹ ‬
۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۶۵۹۵۹ ‬
‪ ۵۵۷۰۷۸ ‬
۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۳۹۳۰ ‬
‪ ۴۳۹۵۲۳ ‬
۳
۹
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۴۳۹۳۱ ‬
‪ ‭BP۲۷/۲ /‮الف‬۸۵ف۲ ۱۳۶۲‬ ‬
۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۶۴۷۱ ‬
‪ ۱۸۲۸۱۶ ‬
۱۳
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۶۴۷۲ ‬
‪ ۱۸۲۸۴۴ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۸۷۸۱ ‬
‪ ۸۵۱۹۵۴ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۱۴۳۴ ‬
‪ ۱۱۹۵۰۰۵ ‬
۲۵
۱۳۸۹
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۱۴۳۵ ‬
‪ ۱۱۹۵۰۰۴ ‬
۲۶
۱۳۸۹
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۷۱۴۵ ‬
‪ ۸۱۱۹۱۹ ‬
۱۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۸۰۰۷ ‬
‪ ۸۶۷۵۶۱ ‬
۲۲
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۳۴۴۰ ‬
‪ ۷۶۹۵۹۵ ‬
۳۰
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۳۴۴۱ ‬
‪ ۷۶۹۵۹۶ ‬
۲۳
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۰۲۸۴ ‬
‪ ۷۱۱۳۱۶ ‬
۱۱
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۴۱۰۵۴ ‬
‪ ۱۰۴۵۷۹۷ ‬
۳۲
۱۳۷۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۷۰۹۵۰ ‬
‪ ۳۴۹۲ ‬
۴۱
۱۳۹۲
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۷۰۹۵۱ ‬
‪ ۳۴۶۲ ‬
۴۲
۱۳۹۲
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۴۵۰۵ ‬
‪ ۱۵۹۷۹۵۵ ‬
۲۸
۱۳۹۳
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۴۵۰۶ ‬
‪ ۱۵۹۷۹۵۶ ‬
۲۹
۱۳۹۳
۱۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh