ک‍وث‍ر ولای‍ت‌: پ‍ن‍ج‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ از اح‍ادی‍ث‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌(ع‌) پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍وگ‍ه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍وث‍ر ولای‍ت‌: پ‍ن‍ج‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ از اح‍ادی‍ث‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌(ع‌) پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(ع‌)/ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍وگ‍ه‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۰
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۵۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۳۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۰۸ - ۱۰۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌)، ۱۳؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. -- اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۴۱/۵‭/م‌۸ک‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۴۲۷
 
   آدرس ثابت  ک‍وث‍ر ولای‍ت‌: پ‍ن‍ج‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ از اح‍ادی‍ث‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌(ع‌) پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(ع‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۹۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۸۸۴ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۱۰۷۲ ‬
‪ ۱۴۵۸۶۴ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۱۰۷۳ ‬
‪ ۱۴۵۸۶۳ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۲۷۰۷۱ ‬
‪ ‭BP۱۴۱/۵ /‮م‌‬۸‮ک‌‬۹‬ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh