اوص‍اف‌ پ‍ارس‍ای‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۲۴ - ‏
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه .برگزیده. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : اوص‍اف‌ پ‍ارس‍ای‍ان‌/ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۴۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۴۸۰۰۰ری‍ال‌‬: ‏‫‎964-91090-0-5‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ یازدهم)
‏يادداشت : چاپ یازدهم.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۷۵( فیپا)
‏يادداشت : عنوان روی جلد: اوصاف پارسایان ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ درب‍اره‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان روی جلد : اوصاف پارسایان ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ درب‍اره‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌.
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- خطبه‌ها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ -- نقد و تفسیر
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ -- کلمات قصار
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۴۲۳‭/س‌۴ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۹۵۱۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۶۲۲۷
 
   آدرس ثابت  اوص‍اف‌ پ‍ارس‍ای‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۲۰۵۵ ‬
‪ ۶۳-۸۰۲۳۹ ‬
۱
۸۶
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۹۹۷۴ ‬
‪ ۶۳-۱۱۰۹۵۳ ‬
۲
۱۳۸۸
۱۰
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۹۱۲ ‬
‪ BP۳۸/۰۴۲۳ /س۴ ‬
۱
۱۳۷۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۱۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۸۰۰ ‬
۸
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۲۳۰۷۸ ‬
‪ ۱۴۶۱۳۴۴ ‬
۶
۱۳۷۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۴۲۱ ‬
‪ ۷۹۱۸۹۸ ‬
۳
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۴۲۲ ‬
‪ ۷۹۱۸۹۷ ‬
۴
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۷۳۱۴ ‬
‪ ۱۶۳۹۱۰۰ ‬
۹
۱۳۹۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۷۳۱۵ ‬
‪ ۱۶۳۹۰۹۶ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh