<الام‍ال‍ی‌ = ام‍ال‍ی‌>
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۴۱۳ - ۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : الام‍ال‍ی‌ / اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌ ال‍ع‍ک‍ب‍ری‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍ف‍م‍ی‍د؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍س‍ی‍ن‌ الاس‍ت‍اد ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ال‍غ‍ف‍اری‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دار ال‍م‍ف‍ی‍د، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۹۹۳م‌. = ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۴۱۸ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ول‍ف‍ات‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ف‍ی‍د [ج‌] ۱۳)
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏شناسه افزوده : اس‍ت‍اد ول‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ص‍ح‍ح‌، - ۱۳۳۱
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، م‍ص‍ح‍ح‌، - ۱۳۰۳
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‭‭‭BP۲۰۹/۶‏‫‭‭‭‭/م‌۷م‌۸ ۱۳.ج‌ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭‭۲۹۷/۴۱۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۹۱۷
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  <الام‍ال‍ی‌ = ام‍ال‍ی‌>
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۳۶۵۲ ‬
‪ ۱۵۶۱۸۴۹ ‬
۱
۱۳۷۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh