ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍اخ‍وری‌، ح‍ن‍ا، ‏‫۱۹۱۴ - ‏‏‏‏‏‏۲۰۱۱ م.
Fakhuri, Hanna
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌/ ح‍ن‍ا ال‍ف‍اخ‍وری‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ت‍وس‌‬‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۱۶ ص‌.‬‏‫: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌؛ ۵۰۹.
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال ‬‏‫: چاپ پنجم‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-315-508-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ پنجم: پاییز ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍اری‍خ‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان روی جلد : ت‍اری‍خ‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : نویسندگان ایرانی -- سرگذشتنامه
‏موضوع : ادبیات عربی -- تاریخ و نقد
‏موضوع : نویسندگان عرب-- سرگذشتنامه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PJA۲۰۵۳‏‫‭/ف‌۲ت‌۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۹۲/۷۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۳۴۰۷
‏وضعيت ركورد : فیپا
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۲۹۸۳ ‬
‪ ۶۳-۹۳۳۶۴ ‬
۸
۱۳۸۷
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۶۴۲۰ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۸۵۲ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۶۸۴۶ ‬
‪ ۴۰۴۸۸۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۹۶۸۴۷ ‬
‪ ۱۴۹۷۴۹۰ ‬
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۴۵۵۰ ‬
‪ ۷۱۲۵۵۶ ‬
۷
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۴۵۵۱ ‬
‪ ۲۲۲۶۶۸۳ ‬
۶
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۸۵۶۲ ‬
‪ ۴۲۹۵۸۶ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۸۵۶۳ ‬
‪ ۵۱۲۳۲۳ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۹۳۲۰۱ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۵۱ ‬
۱۷
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۹۳۲۰۲ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۵۲ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۵۴۱۴ ‬
‪ ۱۰۱-۱۰۰۱ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۱۴۷۲ ‬
‪ ۱۱۶۴۴۶۳ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۵
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۱۵۹۱۴۷۳ ‬
‪ ‏‫‬‭PJA۲۰۵۳ ‏‫‭/ف‌۲ت‌۲‬ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۲۵۳۰ ‬
‪ ۱۲۲۱۳۹۴ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۶
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۸۶۲۵۳۱ ‬
‪ ‏‫‬‭PJA۲۰۵۳ ‏‫‭/ف‌۲ت‌۲‬ ‬
۱۶
۱۳۹۰
۶
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh