ت‍رج‍م‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ب‍ل‍دان‌: ب‍خ‍ش‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ف‍ق‍ی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ق‌۳
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ب‍ل‍دان‌: ب‍خ‍ش‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وب‍ک‍ر اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌ ه‍م‍دان‍ی‌ اب‍ن‌ف‍ق‍ی‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‌. م‍س‍ع‍ود [م‍س‍ت‍ع‍ار]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، ۱۳۴۹.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌، ص‌ ۳۰۱
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، ۹۸، م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ای‍ران‌، ۳۵)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ث‍ب‍ت‌: ۱۳۵۰
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۸۶] - ۲۹۹
‏عنوان دیگر : م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ب‍ل‍دان‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏شناسه افزوده : ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، م‍ت‍رج‍م‌، ۱۳۷۰ - ۱۳۱۷
‏رده بندی کنگره : DSR۲۱‭/‮ال‍ف‌‬۲م‌۳۰۴۱ ۱۳۴۹
‏رده بندی دیویی : ۹۱۵/۵۰۴‭‮ال‍ف‌‬۱۵۹م‌ر ۱۳۴۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۱-۳۰۷
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ب‍ل‍دان‌: ب‍خ‍ش‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۴۰۴۱ ‬
‪ ۶۳-۸۲۲۶۵ ‬
۲
۱۳۴۹
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۴۲۲ ‬
‪ DSR۲۱ /الف۲م۳۰۴۱ ۱۳۴۹ ‬
۵
۱۳۴۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۵۰۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۵۲۹ ‬
۴
۱۳۴۹
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۸۹۰ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۳۹۸ ‬
‪ ۳۳۴۸۷ ‬
۳
۱۳۴۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۶۸۷۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۰۸ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۴۹۳۹ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۷۰۰ ‬
۱۱
۱۳۴۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh