س‍ه‌ب‍رخ‍وان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ه‌ب‍رخ‍وان‍ی‌: اژده‍اک‌ - آرش‌ - ک‍ارن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍دار ب‍ی‍دخ‍ش‌/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‏‫، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۹۹ ص.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ‭‎964-5512-82-4‬‬ ؛ ‏‫‏‏‏۴۰۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ( چاپ پنجم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ‏‫ چاپ پنجم: ۱۳۸۵.‬
‏عنوان دیگر : اژده‍اک‌
‏عنوان دیگر : آرش‌
‏عنوان دیگر : ک‍ارن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍دار ب‍ی‍دخ‍ش‌
‏موضوع : نمایشنامه فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭PIR۷۹۸۰/ی۶۴‏‫‭‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۲/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۰۷
 
   آدرس ثابت  س‍ه‌ب‍رخ‍وان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۸۳۶۴ ‬
‪ ۶۳-۵۸۳۶۴ ‬
۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۰۸۸۴ ‬
‪ ۶۳-۱۳۱۲۷۸ ‬
۱۰
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۰۱۵۱ ‬
‪ ۳۰۸۶۰۷ ‬
۸
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۰۱۵۲ ‬
‪ ۳۰۸۶۳۶ ‬
۹
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۹۲۳۰ ‬
‪ ۳۰۸۶۰۴ ‬
۷
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۹۲۳۱ ‬
‪ ۵۲۳۲۸۲ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۶۰۴۸ ‬
‪ ۶۸۷۹۳۸ ‬
۴
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۶۰۴۹ ‬
‪ ۲۶۴۱۶۱ ‬
۶
۱۳۸۱
۳
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۸۸۱۷۹ ‬
‪ ‭PIR۷۹۸۰/ی۶۴ ‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۶‬ ‬
۳
۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۸۱۸۰ ‬
‪ ۶۰۵۳۲۴ ‬
۵
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۱۷۸ ‬
‪ ۸۸۲۱۰۸ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۹۵۸۷ ‬
‪ ۱۲۹۳۴۹۶ ‬
۱۲
۱۳۹۱
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۹۵۸۸ ‬
‪ ۱۲۹۳۴۹۵ ‬
۱۳
۱۳۹۱
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh