زن‍دگ‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ - ۱۸۶۶
‎Rolland, Romain‬
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌/ روم‍ن‌ رولان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر خ‍ب‍ره‌زاده‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ت‍ی‍راژه‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۳۱۲ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۵ ت‍وس‍ط ب‍ن‍گ‍اه‌ و در س‍ال‌ ۱۳۶۴ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌" ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اص‍ر ف‍ک‍وه‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Vie de Tolstoi‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۹۱۰ - ۱۸۲۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌،‎Tolstoi, Lev Nikolaevich, graf‬
‏شناسه افزوده : خ‍ب‍ره‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PG۳۳۵۳‭/ر۹ز۹ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱/۷۳۳‭ت‌۸۶۶/س‌ر ۱۳۶۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۱۲۹۶
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۲۵۰ ‬
‪ ۷۷۱۹۰ ‬
۱
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۲۵۱ ‬
‪ ۷۷۱۹۱ ‬
۲
۱۳۶۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh