دی‍وان‌ س‍ه‍ائ‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اع‍ت‍م‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ س‍ه‍ائ‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌رض‍ا ک‍رم‍ان‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ج‌، ص‌ ۶۹۳
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۹۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۵۳‭/ع‌۴۴۷د۹ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۵۸۶
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ س‍ه‍ائ‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۲۲۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۵۴۸ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۳۶۶ ‬
‪ ۸۲۲۱۸ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۳۶۷ ‬
‪ ۱۸۱۲۳۱ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh