ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ش‍اه‍رود
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ع‍ت‌زاده‌، سیدع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۲۶ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ش‍اه‍رود/ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ری‍ع‍ت‌زاده‌.
‏مشخصات نشر : ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ری‍ع‍ت‌زاده‌‏‫‏‏، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج (در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د ) (۵۶۲ ص‌)‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، نقشه، ن‍م‍ودار، ع‍ک‍س‌‏‫؛ ۵/۲۱×۲۸ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۷۳۰۰ ری‍ال‌‮‬
‏يادداشت : کتاب حاضر دارای مقدمه‌ای به زبان انگلیسی می‌باشد.
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎ ‭Ali -Asghar Shari'atzadeh. Folklore of Shahrud‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۵۳ - ۵۵۶.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ت‍اری‍خ‌ و ادب‍ی‍ات‌ ش‍ف‍اه‍ی‌. ص‌. ۱ - ۲۴۲-. ج‌. ۲. آداب‌ و رس‍وم‌. ص‌. ۲۴۳ - ۵۶۲.
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍اه‍رود.
‏موضوع : شاهرود
‏موضوع : ش‍اه‍رود -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ش‍اه‍رود -- آداب‌ و رس‍وم‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭DSR۲۰۹۷/‮الف‬۸‬‏‫‬‭‭ش۴ ۱۳۷۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۹۱۵/۳۲۵۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۴۸۶
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ش‍اه‍رود
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۸۹۶۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۱۶۵۶ ‬
۱-۲
۴
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۴۱۷۵ ‬
‪ ‬
۱-۲
۷
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۰۸۲۲ ‬
‪ ۱۹۵۴۸۶ ‬
۱-۲
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۳۲۲۰ ‬
‪ ۷۸۴۴۰۱ ‬
۴
۱۳۷۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۵۵۰۵۷۵ ‬
‪ DSR۲۰۹۷ /الف۸ش۴ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۰۵۷ ‬
‪ ۳۲۳۵۳۴ ‬
۱-۲
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۷۶۹۵ ‬
‪ ۱۱۰۶۸۹۰ ‬
۱-۲
۶
۱۳۷۱
۱
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۱۹۶۳۷ ‬
‪ ‏‫‭‭DSR۲۰۹۷/‮الف‬۸‬ ‏‫‬‭‭ش۴ ۱۳۷۱‬ ‬
۱-۲
۸
۱۳۷۱
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh