دی‍وان‌ ق‍ه‍رم‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍اک‌ب‍ی‍ن‌، ق‍ه‍رم‍ان‌، ۱۳۲۶ - ۱۲۵۴
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ق‍ه‍رم‍ان‌/ س‍روده‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ پ‍اک‌ب‍ی‍ن‌ آورزم‍ان‍ی‌ م‍لای‍ری‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۵ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-551-34-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۸۱‭/‮ال‍ف‌‬۷۳د۹ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۰۷۷۶
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ق‍ه‍رم‍ان‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh