<الارش‍اد = ارش‍اد>: در ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ و زن‍دگ‍ان‍ی‌ ای‍ش‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، ۳۳۶- ۴۱۳ق.
‏عنوان قراردادی : الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ح‍ج‍ج‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌‌ال‍ع‍ب‍اد. فارسی- عربی.
‏عنوان و نام پديدآور : الارش‍اد : در ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ و زن‍دگ‍ان‍ی‌ ای‍ش‍ان‌/ ل‍ل‍ش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ف‍ی‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر س‍اع‍دی‌‌خ‍راس‍ان‍ی‌؛ ب‍ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ه‍ب‍ودی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ۷۱۹ ص.
‏شابک : ‏‫‬‭964-481-000-7‏‫۱۶۰۰۰ری‍ال‌‬: ؛ ۲۵۰۰۰ ریالچاپ پنجم
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۸
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پنجم‌، ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۵ (فیپا).
‏عنوان دیگر : الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ح‍ج‍ج‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌‌ال‍ع‍ب‍اد. فارسی- عربی.
‏موضوع : ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍اع‍ش‍ر.
‏موضوع : ام‍ام‍ت‌.
‏شناسه افزوده : س‍اع‍دی‌‌خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، م‍ت‍رج‍م‌.
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍ب‍ودی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۰۸ - ، م‍ص‍ح‍ح‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۳۶‏‫‭/م‌۷‮ال‍ف‌‬۴۰۴۱ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۷۴۶۶
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  <الارش‍اد = ارش‍اد>: در ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ و زن‍دگ‍ان‍ی‌ ای‍ش‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۶۷۲ ‬
‪ ۶۳-۱۴۶۷۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۷۰۷۴ ‬
‪ ۴۱۹۲۵۸ ‬
۹
۱۳۷۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۶۶۸۸ ‬
‪ ۲۵۳۵۴۷ ‬
۸
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۳۶۶۸۹ ‬
‪ ۲۲۴۲۹۰۰ ‬
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۰۷۰۴ ‬
‪ ۳۶۵۲۶۰ ‬
۷
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۰۷۰۵ ‬
‪ ۳۶۴۲۰۲ ‬
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۰۵۵۲ ‬
‪ ۱۲۵۳۱۴۰ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۰۵۵۳ ‬
‪ ۱۲۵۳۱۴۱ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۶۰۴۷ ‬
‪ ۱۵۹۵۳۶۰ ‬
۱۲
۱۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh