آی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ روب‍رو: ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ روب‍رو: ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دم‍اون‍د، ۱۳۶۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۳
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /آ۹‏‫‭ ۱۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۱۸۴۶
 
   آدرس ثابت  آی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ روب‍رو: ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۹۱۳۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۶۰۰ ‬
۳
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۲۷۵ ‬
‪ ۹۲۳۴۰ ‬
۲
۱۳۶۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۲۷۶ ‬
‪ ۹۲۳۳۹ ‬
۱
۱۳۶۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۴۵۳۸ ‬
‪ ۱۶۱۸۱۴۱ ‬
۴
۱۳۶۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh