ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۶ - ۱۳۷۵.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌/ اح‍م‍د ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ژال‍ه‌ آم‍وزگ‍ار.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن‌‏‫‏، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴۵۲ص.‬
‏شابک : ‏‫‬‏‬‏۱۹۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‏‏:‎964-5983-14-2‬‭‬‬‬ ؛ ‏‫‬‏‏۴۵۰۰۰ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫: ‭978-964-372-469-6‬ ؛ ‏‫۲۸۵۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۸‎.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ ششم : ۱۳۸۹.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هفتم: ۱۳۹۳.‬
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۷۷-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۶۹] - ۴۱۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ادبیات ایرانی -- پیش از اسلام -- تاریخ و نقد
‏موضوع : ادبیات پهلوی -- تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : آم‍وزگ‍ار ی‍گ‍ان‍ه‌، ژال‍ه‌، ‏‫۱۳۱۸ - ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۷۸‭‮‬‏‫‬‭/ت۷ت۲ ۱۳۷۶‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۰/۰۰۹‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۳۷۴۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۶۸ ‬
‪ PIR۷۸ /ت۷ت۲ ۱۳۷۶ ‬
۲۲
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۲۰۹۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۲۰۹۳ ‬
۱۷
۱۳۷۶
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۴۳۸۶۸۸ ‬
‪ ‏‫‭PIR۷۸‭‮‬ ‏‫‬‭/ت۷ت۲ ۱۳۷۶‭‮‬ ‬
۳
۱۳۷۸
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۳۸۶۸۹ ‬
‪ ۱۷۳۸۴۲۳ ‬
۶
۱۳۷۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۱۹۷۷ ‬
‪ ۵۲۶۶۶۱ ‬
۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۰۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۰۴۸ ‬
۱۶
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۰۵۶۶ ‬
‪ ۱۵۵۷۵۰۹ ‬
۱۴
۱۳۹۳
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۷۴۴۰ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۶۹۵ ‬
۱۵
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh