ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۷۰ - ۱۳۷۲
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۷۰ - ۱۳۷۲/ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۴۱۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌۱۷)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۹۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۹۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎ 1991 -1994‬/‎1370-1372s‬)‎Gh. Haydari. Iranian Cinema: a filmography ‬.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۸‏‫‬‭/ح۹ف۹۴ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۱۶/۷۹۱۴۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۳۴۶
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۷۰ - ۱۳۷۲
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۰۶۱ ‬
‪ ‬
۱۷
۳
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۱۱۸ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۳۲۲۵ ‬
‪ ۲۲۸۸۷۹ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۳۲۲۶ ‬
‪ ۲۲۸۸۸۰ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh