دی‍وان‌ رف‍ی‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رف‍ی‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ق‌۱۲۲۶ - ۱۱۵۰
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ رف‍ی‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‌، ص‌ ۲۶۹
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۲
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۶۶۹۷‏‫‬‭/د۹ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۱۱۴۶
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ رف‍ی‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۷۸۸۱ ‬
‪ ۸۶۹۱۵ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۷۸۸۲ ‬
‪ ۸۶۹۱۶ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۱۴۱ ‬
‪ ۱۲۱۱۹۳ ‬
۳
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۱۵۶ ‬
‪ ۱۲۱۲۰۸ ‬
۴
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh