م‍ع‍ارج‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ زی‍د، - ۵۶۵ق‌. ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍ارج‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ زی‍د ال‍ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌...؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ و ق‍دم‌ ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌، ۱۴۰۹ق‌. = ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۷۱، ص‌ ۴۶۸
‏فروست : (م‍ن‌ م‍خ‍طوطات‌ م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۲۷)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌... ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۵ - ۱۲۹۰، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۲‭/ب‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۰۴۶
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍ارج‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۲۴۱ ‬
‪ ۱۳۸۹۰۸ ‬
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۲۴۲ ‬
‪ ۱۳۸۹۰۷ ‬
۲
۱۳۶۷
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۸۸۲۵۴ ‬
‪ BP۳۸/۰۲ /ب۹ ‬
۱
۱۳۶۷
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh