ت‍اری‍خ‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار اف‍راد ب‍ش‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍وان‍دم‍ی‍ر، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌، ۸۸۰-۹۴۲ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار اف‍راد ب‍ش‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍م‍دع‍وب‍ه‌ خ‍وان‍دام‍ی‍ر؛ م‍ق‍دم‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ه‍م‍ائ‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر م‍ح‍م‍د دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: کتابخانه خ‍ی‍ام‌‏‫، [۱۳۳۳].‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ج.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍اطی‍ر؛ ۱۹۰.
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫ : ‎964-6101-57-7‬‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‏‫ : ‎964-6101-56-9‬‬‬‬
‏يادداشت : ج‌. ۱، ۲، ۳ و ۴ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ دوم: ۱۳۵۳).
‏موضوع : اسلام -- تاریخ-- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : پیامبران
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : کشورهای اسلامی -- تاریخ -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۲۷۸‏‏‏-‏‏‏۱۳۵۹.‬، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۹۸‏-‏۱۳۹۷.‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‬‭DSR۱۰۷‏‫‭‭‭‬‭/خ۹ت۲ ۱۳۳۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۴۹-۵۷۳۶
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار اف‍راد ب‍ش‍ر
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۱۳۶ ‬
‪ DSR۱۰۷ /خ۹ت۲ ۱۳۳۳ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۰
۴
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۳۰ ‬
‪ DSR۱۰۷ /خ۹ت۲ ۱۳۳۳ ‬
۲
۹
۱۳۸۰
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۳۶۳۴۴ ‬
‪ ۲۱۲۳۴۱۱ ‬
۱
۳
۱۳۸۰
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۳۶۳۴۵ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‭DSR۱۰۷ ‏‫‭‭‭‬‭/خ۹ت۲ ۱۳۳۳ ‬
۱
۱
۱۳۸۰
۴
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۳۶۳۴۶ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‭DSR۱۰۷ ‏‫‭‭‭‬‭/خ۹ت۲ ۱۳۳۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۰
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۳۶۳۴۷ ‬
‪ ۲۱۲۳۴۱۲ ‬
۲
۲
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۳۶۳۴۸ ‬
‪ ۲۱۲۳۴۱۳ ‬
۳
۳
۱۳۸۰
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۳۶۳۴۹ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‭DSR۱۰۷ ‏‫‭‭‭‬‭/خ۹ت۲ ۱۳۳۳ ‬
۳
۱
۱۳۸۰
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۳۶۳۵۱ ‬
‪ ‏۲۱۲۳۴۱۴ ‬
۴
۱
۱۳۸۰
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۰۹۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۹۳۱ ‬
۴
۶
۱۳۵۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh