م‍ا ن‍ی‍ز م‍ردم‍ی‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌: (گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌آب‍ادی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود،‏‫ ۱۳۱۹ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ا ن‍ی‍ز م‍ردم‍ی‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌: (گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌آب‍ادی‌)/ ام‍ی‍رح‍س‍ن‌ چ‍ه‍ل‌ت‍ن‌، ف‍ری‍دون‌ ف‍ری‍اد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ی‌‏‫، ۱۳۶۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۸۳ ص.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏موضوع : دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۹ - -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : چ‍ه‍ل‌ت‍ن‌، ام‍ی‍رح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۳۵ - ‏، ۱۳۳۵ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌گ‍ر
‏شناسه افزوده : رح‍ی‍م‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ‏‫۱۳۲۸ - ‏۱۳۹۰.‬، مصاحبه‌گر
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۰۴۷‭‬ ‭/و۷‏‫‬‬‭م۲ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۹۱۶
 
   آدرس ثابت  م‍ا ن‍ی‍ز م‍ردم‍ی‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌: (گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌آب‍ادی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۴۰۹۸ ‬
‪ ۶۳-۸۲۸۵۵ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۵۵۶ ‬
‪ PIR۸۰۴۷/و۷ م۲ ۱۳۶۸ ‬
۸
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۸۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۴۳۷ ‬
۵
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۹۵۵ ‬
‪ ۷۰۰۰-۹۵۵ ‬
۷
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۳۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۳۸ ‬
۹
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۱۰۳۰ ‬
‪ ۱۰۰۱۵۵ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۱۰۳۱ ‬
‪ ۱۰۰۱۵۶ ‬
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۹۶۸۹۸ ‬
‪ ۱۰۱-۱۲۵۰۷ ‬
۶
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۹۰۹ ‬
‪ ۶۷۳۲۵۱ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh