ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ارس‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۸ - ۱۳۰۱
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ح‍س‍ن‌ ارس‍ن‍ج‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ه‍ی‍رم‍ن‍د، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۸۰ ص‌، [۱۱] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر و ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۸۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در وق‍ای‍ع‌ س‍ی‌ ت‍ی‍ر ۱۳۲۰ [ص‍ح‍ی‍ح‌: ]۱۳۳۱.
‏عنوان روی جلد : ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در وق‍ای‍ع‌ س‍ی‌ ت‍ی‍ر ۱۳۲۰ [ص‍ح‍ی‍ح‌: ]۱۳۳۱.
‏موضوع : ق‍ی‍ام‌ س‍ی‌ ت‍ی‍ر ۱۳۳۱
‏موضوع : ارس‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ -- خ‍اطرات‌
‏رده بندی کنگره : DSR۱۵۱۸‭/‮ال‍ف‌‬۴ی۲ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۹۱۶
 
   آدرس ثابت  ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۴۸۳ ‬
‪ DSR۱۵۱۸ /الف۴ی۲ ‬
۳
۱۳۶۶
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۵۵۸ ‬
‪ DSR۱۵۱۸ /الف۴ی۲ ‬
۴
۱۳۶۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۸ ‬
۵
۱۳۶۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۶۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۶۳۶۲ ‬
۶
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۳۲۲ ‬
‪ ۱۶۴۰۸۲ ‬
۱
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۳۲۳ ‬
‪ ۱۶۴۰۸۳ ‬
۲
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۷۹۵۷ ‬
‪ ۹۶۳۳۱۵ ‬
۷
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۹۱۱۷۱ ‬
‪ ۹۷۴۴۷۲ ‬
۸
۱۳۶۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh