ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۰۹ - ۱۳۴۰
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : حیدری، غلام
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۰۹ - ۱۳۴۰/ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫‏، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۹۲ ص، ۳۲ ص. تصویر.: م‍ص‍ور، عکس.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌‎؛ ۱۳.
‏شابک : ‏‫‬‏۶۷۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .(‎Gh. Haydari: Iranian cinema: a filmography (1309 - 1340 S/1930 - 1961
‏يادداشت : عنوان دیگر: فیلمشناخت ایران (۱۳۰۹ - ۱۳۴۰).
‏عنوان دیگر : فیلمشناخت ایران (۱۳۰۹ - ۱۳۴۰).
‏عنوان دیگر : فیلم‌شناسی سینمای ایران
‏موضوع : سینما -- فهرست‌ها
‏موضوع : سینما -- ایران
‏شناسه افزوده : دفتر پژوهشهای فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭PN۱۹۹۸‬‏‫‬‭‭/‮ح‌‬۹‮ف‌‬۹۳ ۱۳۷۳ ‮‌‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۷۹۱/۴۳۰۱۶‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۲۱۶
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۰۹ - ۱۳۴۰
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۰۴ ‬
‪ PN۱۹۹۸ /ح۹ف۹۳ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۱۱۷ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۳۵۷ ‬
‪ ۹۲۶۲۱ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۶۷۶۵ ‬
‪ ۷۶۲۱۸۴ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh