آث‍ار ال‍ب‍لاد و اخ‍ب‍ار ال‍ع‍ب‍اد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۵؟-۶۸۲ق‌.
‏عنوان قراردادی : [آث‍ار ال‍ب‍لاد و اخ‍ب‍ار ال‍ع‍ب‍اد (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پديدآور : آث‍ار ال‍ب‍لاد و اخ‍ب‍ار ال‍ع‍ب‍اد/ ن‍وش‍ت‍ه‌ زک‍ری‍ااب‍ن‌م‍ح‍م‍داب‍ن‌م‍ح‍م‍ود ق‍زوی‍ن‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ش‍رف‍ک‍ن‍دی‌ (ه‍زار).
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌‏‫، ۱۳۶۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۷۲] ص.‬
‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ ب‍ی‍روت‌ دار ص‍ادر، دار ب‍ی‍روت‌: ۱۳۸۰ه‍، م‌۱۹۶۰.
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: ‭‭‎Zakariya b. m. b. Mahmud al -Qazwene: Athar al - Belad‬.
‏موضوع : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : جغرافیا -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ش‍رف‍ک‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌‏‫، ۱۳۰۰ - ۱۳۶۹.‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭G۹۳‏‫‬‭/ق۴آ۲۰۴۱ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۱۰/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۳۰۶
 
   آدرس ثابت  آث‍ار ال‍ب‍لاد و اخ‍ب‍ار ال‍ع‍ب‍اد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۳۹۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۶۴۰۲ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۳۱۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۴۵۷ ‬
۴
۱۳۶۶
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۴۲۳ ‬
‪ ‬
۱
۱
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۱۱۸۱ ‬
‪ ۹۰۰۰-۱۱۸۱ ‬
۵
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۷۶۴ ‬
‪ ۱۶۶۷۴۱ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۷۶۵ ‬
‪ ۱۶۶۷۴۲ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۵۴۹۶ ‬
‪ ۹۸۸۹۳۵ ‬
۶
۱۳۶۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۵۰۶۵ ‬
‪ ۱۰۱-۵۲۷۷۶ ‬
۱۱
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh