ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌ در ق‍اب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌ در ق‍اب‌/ [ی‍ک‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و ] ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۵۵۰۰ ریال‬‏‫: ‭964-5512-17-4‭‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ف‍ی‍ل‍م‍س‍ازی‌ در ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ س‍ی‍ن‍م‍ا ب‍ا ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌ ب‍رگ‍زار ش‍د
‏موضوع : ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌، آل‍ف‍رد،‏‫ ‏‫۱۸۹۹ - ‏۱۹۸۰م.‬‬
‏موضوع : سینما -- نقد و تفسیر
‏موضوع : سینما -- تهیه‌کنندگان و کارگردانان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PN۱۹۹۸/۳‭/ه‍۹ب‌۹ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۳۵۹۵
 
   آدرس ثابت  ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌ در ق‍اب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۹۲۹۸ ‬
‪ ۲۱۷۸۰۹ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۹۲۹۹ ‬
‪ ۲۱۷۸۰۸ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh