ب‍ارورت‍ر از ب‍ه‍ار: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ع‍ر زن‍ان‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ارورت‍ر از ب‍ه‍ار: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ع‍ر زن‍ان‌ ای‍ران‌/ ت‍دوی‍ن‌ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: دن‍ی‍ای‌ م‍ادر، [۱۳۷۱؟].
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۲۳
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Faramarz Soleimani. More fruitful than spring‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۲ - ۵۱
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : زن‍ان‌ ش‍اع‍ر -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۳۸‭/س‌۸ب‌۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۵۱۹۵
 
   آدرس ثابت  ب‍ارورت‍ر از ب‍ه‍ار: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ع‍ر زن‍ان‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۶۵۸۸ ‬
‪ ۶۳-۴۵۲۶۵ ‬
۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۴۳۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۶۰۰ ‬
۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۱۱۱۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۴۰۷۸ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۸۸۲ ‬
‪ ۱۵۶۵۱۵۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۴۸۸۳ ‬
‪ ۱۸۵۲۳۵ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۴۴۰۲۳۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۳۲۹ ‬
۶
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh