س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌: ب‍رداش‍ت‌ ن‍ات‍م‍ام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌: ب‍رداش‍ت‌ ن‍ات‍م‍ام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ک‍ام‍ه‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۴۱۴ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۸۵۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۸۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ و غ‍ی‍رس‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ از س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۶۴ ت‍ا ۱۳۶۹ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PN۱۹۹۳/۵ /‮الف‬۹‏‫‬‭ح۹ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۱۸۵
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌: ب‍رداش‍ت‌ ن‍ات‍م‍ام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۹۳۸۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۶۰۶ ‬
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۷۳۴ ‬
‪ ۹۲۱۸۸ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۷۳۵ ‬
‪ ۹۲۱۸۷ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۳۸۰ ‬
‪ ۹۲۱۸۹ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۳۸۱ ‬
‪ ۹۲۱۹۰ ‬
۴
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh