ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ ض‍روری‌ در م‍ب‍ارزه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و طرح‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ دم‍ک‍رات‍ی‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ف‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۷۷ - ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ ض‍روری‌ در م‍ب‍ارزه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و طرح‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ دم‍ک‍رات‍ی‍ک‌/ م‍ج‍ی‍د ش‍ری‍ف‌
‏مشخصات نشر : س‍وئ‍د: ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ ی‍ول‍ه‌، ۱۹۹۰م‌. = ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۳
‏شابک : ‎91-971503-0-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ب‍ارزه‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
‏موضوع : س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ ی‍ول‍ه‌ (س‍وئ‍د)
‏رده بندی کنگره : JC۳۲۸/۳‭/ش‌۴ب‌۲
‏رده بندی دیویی : ۳۲۲/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۷۵
 
   آدرس ثابت  ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ ض‍روری‌ در م‍ب‍ارزه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و طرح‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ دم‍ک‍رات‍ی‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۳۴۶ ‬
‪ ۲۲۶۴۹۹ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۸۴۶۳ ‬
‪ ۲۲۷۵۹۳ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۳۳۴۹ ‬
‪ ۱۷۵۲۶۰۶ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh