م‍راح‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ت‍ن‌ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آرون‌، رم‍ون‌، ‏‫۱۹۰۵‏-‫۱۹۸۳م.‬‬
Aron, Raymond, 1905-1983
‏عنوان و نام پديدآور : م‍راح‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ت‍ن‌ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌)/ ری‍م‍ون‌ آرون‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام‌.
‏وضعيت ويراست : وی‍راست ۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫ ‏‫‏، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[ب‍ی‍س‍ت‌ و ن‍ه‌] ، ۸۰۳ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏۳۵۰۰ ریال (چاپ دوم ، زرکوب)‬‬ ؛ ‏‫‏۲۸۰۰ ریال (چاپ دوم ، شومیز)‬‬ ؛ ‏‫‏۲۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-445-133-3‬‬ ؛ ۴۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم ، شومیز)‬‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم ، رزکوب)‬‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتم ، شومیز)‬‬ ؛ ‏‫‏۶۰۰۰۰ریال(چاپ هفتم)(زرکوب) ؛ ‏‫چاپ هشتم‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-445-133-1:‬ ؛ ۱۳۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم)
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ نهم(برون‌سپاری))
‏يادداشت : ‏‫‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Etapes de la pensee sociologique = Main currents in sociological thought‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ : ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌ : ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌ : ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ هشتم : ۱۳۸۶ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ نهم : ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دهم:‌ ۱۳۹۰ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ یازدهم: ۱۳۹۳(فیپا).
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : جامعه‌شناسی -- تاریخ
‏شناسه افزوده : پ‍ره‍ام‌، ب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۱۳ -‏‬ ، مترجم.
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭HM۴۳۵‏‫‬‭‭/آ۴م‌۴ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۰۱/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۶۵
 
   آدرس ثابت  م‍راح‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ت‍ن‌ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۸۵۸ ‬
‪ ۶۳-۱۷۴۴۷ ‬
۲۵
۱۳۸۴
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۴۷۹۰ ‬
‪ ۶۳-۵۳۵۴۶ ‬
۷
۱۳۸۶
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۸۳۹۷ ‬
‪ ۶۳--۱۷۹۸۲۰ ‬
۱۸
۱۳۹۰
۱۰
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۱۳ ‬
‪ HM۱۹ /آ۴م۴ ۱۳۷۷ ‬
۲۱
۱۳۸۱
۵
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۱۵۷ ‬
‪ HM۴۳۵ /آ۴م۴ ۱۳۷۷ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۱۷۲۴ ‬
‪ ۵۳۹۱۰۳ ‬
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۱۷۲۵ ‬
‪ ۳۰۱۴۳۲ ‬
۱۰
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۴۱۵۶۸ ‬
‪ ۱۲۲۶۹۸۵ ‬
۵
۱۳۸۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۵۶۹ ‬
‪ ۳۷۴۶۹۰ ‬
۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۴۹۷۴ ‬
‪ ۷۴۶۹۵۳ ‬
۶
۱۳۸۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۵۰۶۸ ‬
‪ ۶۵۰۷۱۴ ‬
۹
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۵۰۶۹ ‬
‪ ۶۵۰۷۱۳ ‬
۸
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۲۷۹۴ ‬
‪ ۷۰۱۱۶۸ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۱۲۷۹۵ ‬
‪ ۴۱۳۱۰۵ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۱۶۱۳ ‬
‪ ۱۱۱۳۹۴۲ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۹
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۰۹۱۰۰ ‬
‪ ‬
۱۵
۷۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۴۱۷ ‬
‪ ۱۲۶۵۵۷۴ ‬
۱۶
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۴۱۸ ‬
‪ ۱۲۶۵۵۷۵ ‬
۱۷
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۰۳۷۱ ‬
‪ ۱۵۷۹۶۲۲ ‬
۲۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۲۹۷۲۹ ‬
‪ ۱۱۱۳۹۴۱ ‬
۲۴
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۷۶۲۶ ‬
‪ ۲۰۴۷۲۱۶ ‬
۲۸
۱۳۹۶
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۴۹۷۵۰ ‬
‪ ۳۷۸۴۱۳ ‬
۴
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh